Kompendium wiedzy popartej praktycznymi przykładami o tym, jak zaplanować, zbudować bądź zmodernizować istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SZKOLENIE ONLINE

MIEJSCE:

DATA:

GODZINA:

PRELEGENCI:

ON-LINE

29 MARCA 2021 R.

9:00-13:30

9

Możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym

Szkolenie dostosowane do aktualnych warunków - praca w trybie zdalnym

Wygoda i bezpieczeństwo udziału

Partnerzy webinarium

 • Najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie PSZOK-ów
 • Dofinansowanie budowy nowego bądź modernizacji istniejącego Punktu
 • Aktualne propozycje instytucji finansowych
 • Pozyskiwanie środków na inwestycje
 • Projektowanie i wykonawstwo
 • Oczekiwania i realne potrzeby PSZOK-ów
 • Studia przypadków konkretnych inwestycji
 • PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany
 • Kiedy odpad nie stanie się odpadem?
 • Mini-PSZOK-i, PSZOK-i mobilne, zbiórka okazjonalna oraz inne nietypowe rozwiązania
 • Modele zarządzania Punktem
 • Ewidencja i sprawozdania odpadowe
 • Funkcjonowanie PSZOK-ów w BDO - Bazie Danych Odpadowych

W programie szkolenia

Zarejestruj się TUTAJ

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku


Prowadzenie


Andrzej Karol Gawłowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, ACG Sp. z o.o.

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"


8:00 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Maciej Kiełbus, Partner, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners

Najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie Punktu Selektywnj Zbiórki Odpadów Komunalnych


09:30 -
Katarzyna Marzantowicz, Kierownik Wydziału Finansowania Krajowego, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie modernizacji i budowy. Aktualne propozycje instytucji finansowych. Pozyskiwanie środków


10:00 - Piotr Sadowski, Współwłaściciel, Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy S.J.

Projektowanie i wykonawstwo. Projekty na miarę gminy, związku, aglomeracji. Oczekiwania i realne potrzeby. Studia przypadku


10:30 - Mariusz Piasecki, Prezes Zarządu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Nakłady finansowe i koszty organizacyjne tworzenia PSZOK-a. Modele zarządzania Punktem - samodzielnie przez gminę, dzierżawa czy powierzenie? Co jest najlepsze i dla kogo?


11:00 - Andrzej Gorczycki, Dyrektor Techniczny - Prokurent, Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany. Kiedy odpad nie stanie się odpadem?


11:30 - Michał Turkiewicz, Prezes Zarządu, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu

Jeden PSZOK dla dwóch gmin. Prowadzenie w sytuacji stanu epidemiologicznego, ograniczenia, środki bezpieczeństwa


12:00 - Hanna Marlière, Prezes Zarządu, Green Management Group Sp. z o.o.

MiniPSZOK-i, PSZOK-i mobilne, zbiórka okazjonalna i inne nietypowe rozwiązania


12:30 - Izabela Wołosiak, Właściciel, Green Concept

Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami prowadzących PSZOK. Funkcjonowanie w BDO


13:00 - Krzysztof Adamiuk, Prezes Zarządu, MEILLER Polska Sp. z o.o.

Urządzenie hakowe Meiller RS21


13:30 - Zakończenie szkolenia* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

PROGRAM

Koszt udziału w szkoleniu

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

Dni
Godziny

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz pisemne świadectwo udziału w szkoleniu

Partnerzy webinarium

Organizatorzy

Kontakt

Dominik Szymański


Koordynator szkolenia


Redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Anna Piechowiak


Promocja i reklama


Dział reklamy

tel. +48 607 669 594

e-mail: a.piechowiak@abrys.pl

Zadzwoń

Paweł Rosiak


Pomoc technicznatel. +48 515 428 338

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Zadzwoń

Oferujemy odrębne szkolenia
dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne - d.szymanski@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807