Partner strategiczny

Organizacja PSZOK 2022


DATA: 26 kwietnia 2022 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 09:00-13:00

szkolenie on-line

ZOBACZ PROGRAM

projekt, budowa i prowadzenie

Aktualne kompendium wiedzy popartej praktycznymi przykładami o tym, jak zaplanować,

zbudować nowy bądź zmodernizować istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • Najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie PSZOK-ów
 • Dofinansowanie budowy nowego bądź modernizacji istniejącego Punktu
 • Oczekiwania i realne potrzeby PSZOK-ów
 • Studia przypadków konkretnych inwestycji
 • PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany
 • Modele zarządzania Punktem
 • Ewidencja i sprawozdania odpadowe
 • Funkcjonowanie PSZOK-ów w BDO - Bazie Danych Odpadowych
 • PSZOK - miejsce dla odpadów, szansa dla edukacji ekologicznej

to tylko wybrane zagadnienia jakie zostaną omówione podczas szkolenia

ZAREJESTRUJ SIĘ
ZOBACZ PROGRAM

Partnerem strategicznym wydarzenia jest:

Producent KT PSZOK dedykowanego oprogramowania do obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych


- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- dostęp do nagrania ze szkolenia

- zaświadczenia udziału w warsztatach

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

Podczas webinarium omówione zostaną:

Funkcjonowanie PSZOKów w świetle najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Jak ostatnie zmiany ustawowe wpłynęły na funkcjonowanie PSZOKów?
 • Jak zoptymalizować działanie PSZOK?
 • Czy możliwe jest tworzenie rozwiązań uzupełniających działanie stacjonarnych PSZOK?

Finansowe wsparcie dla rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i budowy PSZOK

Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych są pierwszym i najważniejszym ogniwem kształtującym kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi. Od tego czy gminne systemy będą proste i dostosowane do lokalnych uwarunkowań zależy zaangażowanie mieszkańców, a finalnie ilość i jakość odpadów zebranych selektywnie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezmiennie od wielu lat zauważa potrzebę inwestowania w ten najniższy poziom gospodarki odpadami – selektywną zbiórkę, czego wyrazem jest trwający do 30.12.2022 r. nabór wniosków w ramach programu Racjonalna Gospodarka Odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Podczas spotkania Uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady działania programu i kryteria

KT PSZOK – dedykowane oprogramowanie firmy KT-Soft do obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Prezentacja systemu KT PSZOK jako modelowego przykładu oprogramowania dla PSZOK.

W szczególności omówienie:


- weryfikacji i identyfikacji uprawnień,

- ewidencji przyjmowanych odpadów,

- kontroli limitów,

- sporządzania raportów i zestawień,

- uproszczonej ewidencji w BDO.

PSZOK - miejsce dla odpadów, szansa dla edukacji ekologicznej.

Powstawanie i funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych są doskonałą okazją do planowania oraz realizacji działań edukacyjnych w zakresie właściwego postępowania z odpadami. Działania te najlepiej już uwzględnić na etapie planowania inwestycji, jednak nigdy nie jest na nie za późno. O czym warto wiedzieć, planując kampanię edukacyjną? Jakie trendy panują w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami? Jakie narzędzia i materiały edukacyjne mają największą skuteczność? Między innymi o tym opowiemy podczas spotkania.

Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami prowadzących PSZOK.

Funkcjonowanie w BDO

 • Obowiązki ewidencyjne Prowadzącego PSZOK
 • Podstawowy dylemat: KEO czy KEOK?
 • Nowe podejście do odpadów budowlanych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe od 01.01.2022
 • Sprawozdanie PSZOK

Wagi dla PSZOK-ów i komunikacja z BDO

[Łukasz Biel, Dyrektor Zarządzający Precia Polska]

 • Wybór wagi samochodowej
 • Waga betonowo-stalowa czy stalowa?
 • Waga najazdowa czy zagłębiona?
 •  Długość wagi : 6m , 8m , 9m, 12m, 18m, 24m? 
 • Rodzaj technologii: analogowa czy cyfrowa?
 • Terminal samoobsługowy dla wagi 
 • Jaki miernik wagowy 
 • Urządzenia peryferyjne
 • Komunikacja z BDO
 • Oferta Precia Molen
 • Realizacje 

Funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców kilku gmin (Gminy Miasto Sieradz, Gminy Sieradz, Gminy Goszczanów).

 • Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – rodzaje kontenerów, sprzęt ułatwiający funkcjonowanie, wyposażenie dodatkowe
 • Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – przyjazny i zrozumiały dla mieszkańców
 • Bieżąca obsługa PSZOK – lokalizacja PSZOK, weryfikacja mieszkańców, klasyfikacja dostarczonych odpadów, sprawdzanie limitów wprowadzonych przez gminę, egzekwowanie przyjętych regulaminów, kody odpadów przyjmowanych na PSZOK
 • Dane statystyczne – ilość wejść, ilości rodzajów odpadów dostarczanych na PSZOK
 • Koncepcja budowy nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK
 • Studia przypadku z działalności PSZOK

Organizacja i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na przykładzie Miasta Białystok

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Białegostoku.

Systemem odbierania odpadów komunalnych na terenie Białegostoku objęte są wszystkie nieruchomości, zarówno te, na których zamieszkują mieszkańcy (objęte z mocy ustawy), jak i nieruchomości niezamieszkałe, które zostały włączone do systemu na mocy uchwały Rady Miasta Białystok. Miasto podzielone jest na 6 sektorów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych naliczana jest (niezmiennie od 2013 r.) w zależności od gospodarstwa domowego zróżnicowanego pod względem powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (do 40,00 m2, od 40,01 m2 do 80,00 m2, powyżej 80,00 m2). Metoda ta jest prosta pod względem kontroli ilość gospodarstw domowych, a także jest przyjazna rodzinom wielodzietnym. Dzięki tej metodzie stawki dla mieszkańców Białegostoku są jednymi z najniższych w Polsce. Odpady z terenu Białegostoku zagospodarowywane są w ramach własnych instalacji: ZUOK w Hryniewiczach (instalacja komunalna w zakresie MBP, składowisko oraz kompostownia odpadów) i ZUOK w Białymstoku (instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych). Instalacje te nie są dla siebie konkurencyjne, uzupełniają się wzajemnie, dają możliwość kompleksowego zagospodarowania odpadów i sprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami jako całości w regionie.


2. Podstawy prawne funkcjonowania PSZOK


3. Zasady korzystania z PSZOK dla mieszkańców Białegostoku

• Lokalizacja i godziny pracy PSZOK.

• Jakie odpady można oddać w PSZOK?

• Jakich odpadów nie przyjmuje PSZOK?

• Od kogo przyjmowane są odpady w PSZOK?

• Liczba mieszkańców dostarczających odpady do PSZOK


4. Ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK

Masy odpadów zbieranych w PSZOKach na przestrzeni ostatnich lat

• Masa odpadów zbieranych w PSZOKach na tle ogólnej masy odpadów odebranych od mieszkańców Białegostoku

• Rodzaje odpadów zbierane w PSZOKach


5. Plany dotyczące budowy nowego PSZOK

Ogólna informacja nt. PUHP "LECH" Sp. z o.o. (w którym 100% udziałów posiada Miasto Białystok) dotycząca planów Spółki w zakresie budowy nowego PSZOK/rozbudowy PSZOK funkcjonującego - aktualnie inwestycja ta jest w fazie planu (brak szczegółów inwestycyjnych), aczkolwiek Miasto Białystok planuje aby nowy PSZOK posiadał punkt napraw i pełnił funkcję edukacyjną.


6. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego PSZOK w systemie BDO w praktyce

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

367,77 zł brutto

REJESTRACJA

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

3,5 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ PROGRAM

Szkolenie on-line krok po kroku

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Prelegenci zaproszeni do współpracy:

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; specjalista w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej; stały współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego; redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”; autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego; aktywny uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego.

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku ochrona środowiska.

Od ponad 12 lat zajmuje się koordynowaniem wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2008 r. kieruje Wydziałem Finansowania Krajowego w Departamencie Ochrony Ziemi. Prywatnie miłośniczka podróży i aktywnego spędzania czasu.

[Katarzyna Marzantowicz

Kierownik Wydziału Finansowania Krajowego,

Departament Ochrony Ziemi, NFOŚiGW

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka. Od 25 lat zawodowo zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla różnych dziedzin gospodarki. Główny architekt znanego i cenionego w środowisku księgowym programu KT Konwerter Księgowy. Potrafi słuchać i analizować problemy klientów dobierając właściwe dla nich rozwiązania. Bogate doświadczenie zawodowe wykorzystywane jest w realizacji systemu KT PSZOK będącego od kilku lat flagowym produktem firmy, którego najważniejszymi cechami jest funkcjonalność i prostota.

Tomasz Dzięcioł

Współwłaściciel firmy informatycznej KT-Soft

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek „Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody”, a także Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Niepoprawna optymistka od 12 lat związana z firmą ABRYS. Nie myśli o pracy tylko wtedy, gdy właśnie pracuje. Dostrzega szczegóły, których nikt nie widzi, a które robią różnicę. Mimo, że już nie uczy w szkole, to wciąż chętnie bywa nauczycielką. Edukuje nawet w czasie urlopu. Organizuje odpadowe warsztaty kreatywne dla uczniów w zaprzyjaźnionej szkole oraz przedszkolu. Aby się zrelaksować po pracy, popołudniami wycina, skleja, maluje i koloruje ze swoimi dziećmi albo zajmuje się ogrodem społecznym, który założyła na swoim osiedlu. Zawsze zabiegana – w przenośni i dosłownie – ale nigdy nie odbiega od tematu ekoedukacji.

Małgorzata Masłowska-Bandosz

Dyrektor ds. edukacji ekologicznej, ABRYS Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Izabela Wołosiak

Właściciel Green Concept

Ekspert, praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami. Od 2010 roku pracownik związku międzygminnego prowadzącego Instalację Komunalną, obecnie na stanowisku kierownika Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, na której funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony wspólnie dla kilku gmin.

Pomysłodawca i realizator sali edukacyjnej na terenie funkcjonującego zakładu. Przeprowadził warsztaty edukacyjne z gospodarki odpadami dla około 9 tys. dzieci, młodzieży, studentów oraz samorządowców.

Współpracuje z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prowadząc zajęcia dla studentów Ochrony środowiska z praktycznej gospodarki odpadami oraz technologii w ochronie środowiska (gospodarce odpadami).

Brał czynny udział w konsultacjach związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie kilkunastu gmin. Autor koncepcji rozbudowy i modernizacji PSZOK.

Karol Kaliński

Kierownik Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych Sieradz, Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Ochrona środowiska Politechniki Białostockiej oraz m.in. studia podyplomowe z zakresu Zarządzania gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie inspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu ochrony środowiska zdobyte w trakcie wcześniejszej pracy w firmie konsultingowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi zdobyte podczas pracy w PUHP "LECH" Sp. z o.o. w Białymstoku.

Anna Żabicka

Inspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu?


Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807